No Picture

לשמור על השומרים

13 ביוני 2017 מערכת 0

פרשת בא- לשמור על השומרים. בכיר בביטוח הלאומי סיפר לי שמשך שנים הוא לא היה מודע לכך שעצמאים משלמים ביטוח לאומי ואינם זכאים לדמי אבטלה […]

No Picture

השקעה מסוכנת

17 במאי 2017 מערכת 0

המליצו לחבר שלי להכנס לאפיק השקעה חדש למשקיעים קטנים: השקעה בהון עצמי ראשוני ליזמי בניה בתשואה גבוהה. נתחיל מהשורה התחתונה: אובייקטיבית מדובר בהשקעה מסוכנת, וסובייקטיבית […]

No Picture

איפה לא כדאי להשקיע כיום?

17 במאי 2017 מערכת 0

נעבור לחלק האומנותי, החלק הסובייקטיבי בו אני מציג את דעתי בלבד שהיתה מנוגדת לדעת כל המומחים, ועכשיו יותר ויותר משתכנעים שהניתוח הזה נכון. בשנתיים האחרונות […]