No Picture

השקעה מסוכנת

17 במאי 2017 מערכת 0

המליצו לחבר שלי להכנס לאפיק השקעה חדש למשקיעים קטנים: השקעה בהון עצמי ראשוני ליזמי בניה בתשואה גבוהה. נתחיל מהשורה התחתונה: אובייקטיבית מדובר בהשקעה מסוכנת, וסובייקטיבית […]

No Picture

איפה לא כדאי להשקיע כיום?

17 במאי 2017 מערכת 0

נעבור לחלק האומנותי, החלק הסובייקטיבי בו אני מציג את דעתי בלבד שהיתה מנוגדת לדעת כל המומחים, ועכשיו יותר ויותר משתכנעים שהניתוח הזה נכון. בשנתיים האחרונות […]

No Picture

השקעות כשרות

19 באפריל 2017 מערכת 0

הרב שלמה אישון https://sites.google.com/site/jewisheconomy/ דה מרקר http://www.themarker.com/markets/1.3874686 יהודה בן אלי על הכתבה כתבה יפה ומקיפה על המסלולים הכשרים. לא מסכים עם המסקנה שהתשואות צפויות להיות […]

No Picture

איך להשקיע 100,000 ש"ח?

31 במאי 2015 מערכת 0

שאל אותי קרוב משפחה, מה לעשות עם 100,000 ש״ח שקיבל לחתונה. תשובתי היתה בגדול: ״תשקיע במה שאתה טוב בו״. לאחר שהוא הסביר לי שהוא מטפל […]