האם תואר אקדמי מביא לעליה בשכר?

30 במאי 2018 מערכת 0

מולטיקולינאריות היא עיקרון סטטיסטי מחקרי לפיו כאשר המסקנה ממתאם מסוים יכולה להיות מוסברת על ידי משתנה אחר, היא אינה מובהקת. מחקרים רבים שנערכו במוסדות אקדמיים […]

No Picture

הקשר בין בנק ישראל לחכמי חלם

7 במאי 2017 מערכת 0

בכנס של בכירי הכלכלנים בישראל דנו בבעיה שמעלה בנק ישראל: הפריון הנמוך של העובד הישראלי בהשוואה בינלאומית. בבעיה דומה נתקלו חכמי חלם לפני מאות שנים: […]