No Picture

לאחר גילוי המאגרים הנוספים, ולאחר צניחת מחירי האנרגיה בעולם, נותר רק לחשוב מה היה קורה אילו לא היתה מחאת הגז:

16 במאי 2017 מערכת 0

-"נובל" היו מאיצים את הפיתוח לאור המתחרים החדשים וכיום כבר כולם היו נהנים מהגז -"נובל" היו מרוויחים מהמחירים הישנים ומכסים את העלויות, ואוצר המדינה היה […]