No Picture

לשמור על השומרים

13 ביוני 2017 מערכת 0

פרשת בא- לשמור על השומרים. בכיר בביטוח הלאומי סיפר לי שמשך שנים הוא לא היה מודע לכך שעצמאים משלמים ביטוח לאומי ואינם זכאים לדמי אבטלה […]